Klinika „Budzik” dla dorosłych w Warszawie

wpis w: Pozostałe | 0

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy Kliniki „Budzik” dla dorosłych w Warszawie, przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. Obiekt powstaje na działce, która jest własnością samorządu Mazowsza. Będzie współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister … Continued

GIS: zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania

wpis w: Pozostałe | 0

1 stycznia 2020 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie ministra zdrowia ws. wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii.